I. Sklep

 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym  wszystko-do-hotelu.pl, zwaną dalej NABYWCĄ lub KLIENTEM, może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
 2. Zamówienia składane w sklepie internetowym wszystko-do-hotelu.pl zwanym dalej SKLEPEM, realizuje firma Profil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

II. Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotem transakcji jest sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.wszystko-do-hotelu.pl
 2. Wszystkie ceny podane w SKLEPIE wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Oferowane towary są objęte gwarancją producenta.

III. Złożenie zamówienia i realizacja

 1. Złożenie zamówienie jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne z upoważnieniem SKLEPU do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu NABYWCY.
 3. Każde zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli dany produkt będzie dostępny na stanie magazynowym. W przypadku braku towaru KLIENT jest informowany o sytuacji. NABYWCA w takim przypadku może zrezygnować z zakupu, czekać na dostawę lub zaakceptować proponowany towar o porównywalnej cenie, parametrach i jakości. Swoją decyzję KLIENT przesyła pocztą elektroniczną. Brak decyzji jest równoważny z rezygnacją z zakupu.
 4. NABYWCA wraz z towarem otrzymuje zawsze fakturę VAT, zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu. Jeśli Nabywca ma różne adresy do faktury i do wysyłki powinien to zaznaczyć w formularzu zamówienia, a jeśli tego nie zrobił powinien w ciągu 2 dni od daty złożenia zamówienia zawiadomić sklep o zmianach w w/w adresach i pocztą elektroniczną.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych, zwłaszcza numeru telefonu. Przyjęcie zamówienia do realizacji może wymagać telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez SKLEP.
 6. Koszt przesyłki dla wszystkich zamówień powyżej 1000 PLN netto jest bezpłatny, natomiast dla zamówień o wartości poniżej 1000 PLN netto dostawa wg stawek firmy kurierskiej GLS.
 7. Realizacja zamówienia produktów personalizowanych odbywa się: - pierwsze zamówienie do 21 dni, - kolejne zamówienia 14 dni. Natomiast serie dostępne na stronie  wszystko-do-hotelu.pl w ciągu 3 dni roboczych.
 8. Jeśli jednocześnie zostały zamówione produkty o różnym czasie realizacji, zamówienie zostanie wysłane po upływie najdłuższego z podanych czasów. Na życzenie KLIENTA wysyłka zamówienia w dwóch turach, koszty wysyłki po stronie KLIENTA jednorazowo.
 9. Odbierając towar NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji".
 10. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony czytelnym podpisem. Z chwilą pokwitowania na NABYWCĘ przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

IV. Sposób płatności 

 1. Za pobraniem, czyli gotówka przy odbiorze towaru wysyłka firmą kurierską GLS.

V. Dostawa

 1. Zamówione towary dostarczane są pocztą kurierską GLS - przesyłką ubezpieczoną. Zapewnia to lepszą terminowość i bezpieczeństwo.
 2. Przesyłki dostarczane są w godz. 8.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku
 3. Jeśli kurier nie zastanie NABYWCY, to zostawi awizo z telefonem i z kolejnym terminem dostarczenia przesyłki. Jeśli termin dostawy Państwu nie odpowiada, prosimy o bezpośrednie skontaktowanie się z kurierem w celu uzgodnienia dogodnego terminu odbioru.
 4. Każda przesyłka otrzymuje swój unikalny numer, dzięki któremu można łatwo sprawdzić gdzie się ona aktualnie znajduje. Sprawdzenia można dokonać bezpośrednio na stronie https://gls-group.eu/PL/pl/sledzenie-paczek.

VI. Gwarancja, zwroty i reklamacje

 1. Wszystkie oferowane towary są objęte gwarancją producenta.
 2. Wszystkim KLIENTOM przysługuje prawo odstąpienia od złożonego zamówienia w terminie 7 dni od daty otrzymania zamówienia. W przypadku gdyby nastąpiła pomyłka z winy SKLEPU i NABYWCA otrzymałby inny towar niż zamawiany, SKLEP pokrywa koszty przesyłki zwrotnej oraz ponownego wysłania towaru właściwego do NABYWCY.
 3. SKLEP nie odbiera zwrotów towarów, za pobraniem.
 4. Zwroty towarów należy wysyłać za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.
 5. W przypadku reklamacji zamówionego towaru warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie towaru wraz z dowodem zakupu na adres SKLEPU podany na fakturze.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest protokół reklamacyjny spisany razem z kurierem dostarczającym przesyłkę.
 7. Jeśli uszkodzenie lub ubytek zostaną stwierdzone po odbiorze przesyłki, NABYWCA ma prawo, w ciągu 7 dni od daty odbioru, zażądać spisania protokołu szkody w obecności pracownika GLS. Protokół powinien być podpisany przez KLIENTA oraz pracownika GLS.
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń prosimy o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta Profil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na adres mailowy: hotele@profilgroup.com. Reklamowany towar, po spełnieniu powyższych procedur, zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub, jeśli nie będzie to możliwe, nastąpi zwrot pieniędzy. Do odsyłanego produktu należy dołączyć dokument sprzedaży.
 9. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy NABYWCĄ, a sklepem internetowym www.wszystko-do-hotelu.pl prowadzonym przez firmę Profil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Przemysłowej 34 w Słupsku posługującą się numerem REGON: 369352121 oraz NIP: 8393201141.
 2. Wszystkie wymienione w SKLEPIE produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. SKLEP zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian towarów, ich cen oraz promocji znajdujących się w ofercie.
 4. W sprawach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.