Ostatnie posty

5 światowych trendów w hotelarstwie i turystyce

Oto  pięć najważniejszych trendów na najbliższe paręnaście lat w hotelarstwie i turystyce:

1. Seniorzy

Populacja seniorów aktywnych w turystyce rośnie z dnia na dzień, a szacunki pokazują, że segment osób po 60. roku życia odwiedzających hotele będzie się wciąż powiększał. Dotyczy to szczególnie seniorów z krajów rozwiniętych, którzy są wciąż aktywni zawodowo lub już na emeryturze, dysponują wolnym czasem i mają odpowiednie zasoby finansowe do podróżowania. Średnia długość życia zwiększa się, a dzięki postępom medycyny i wysokiej świadomości zdrowotnej społeczeństw - osoby starsze są zdrowe i aktywne. Jak wynika z raportu – starsze osoby częściej podróżują i są bardziej chętne do poznawania świata. Zwiedzanie świata to dla wielu osób starszych realizacja marzeń i sposób, czy „poczuć się młodo”. Seniorzy wymagają konkretnej oferty od branży hotelarskiej, dopasowanej do ich potrzeb. Obecnie wśród turystów po 50. roku życia widoczny jest już trend tzw. „turystyki zdrowotnej”, która ma na celu nie tylko zabiegi medyczne i ogólne polepszenie stanu zdrowia, ale także rozwój psychiczny i duchowy.

2. Pokolenie milenijne i internetowe (Y i Z)

Obecnie szacuje się, że pokolenie Y (urodzeni w latach 80. i w pierwszej połowie lat 90.) to jeden z najważniejszych segmentów rynku i będzie się dynamiczne zwiększał, by wkrótce osiągnąć około 50% wszystkich turystów. To grupa, która dobrze zna się na nowoczesnych technologiach i na co dzień funkcjonuje w oparciu o nie. Podróżowanie to dla obecnych 20- i 30-latków sposób na poznawanie świata, poszukiwanie nowych doznań, doświadczanie emocji i kolekcjonowanie wrażeń. To osoby wykształcone, skierowane na rozwój i poznanie, z szerokim dostępem do informacji, o dynamicznym trybie życia. Oferta skierowana do tego segmentu powinna się opierać o nowoczesne rozwiązania technologiczne, szybkie interakcje (np. wyrażane przez media społecznościowe), emocje i silną więź z klientem. Komunikacja z klientami z pokolenia Z powinna opierać się na interakcji w czasie rzeczywistym, w formie krótkich informacji, obrazów i filmów. Dla tej grupy ważna jest możliwość współtworzenia i udostępniania na bieżąco informacji.

3. Coraz liczniejsza klasa średnia

To dynamiczny wzrost klasy średniej rzutuje na fakt, że w najbliższej przyszłości stanie się ona jednym z kluczowych segmentów rynku turystycznego. W 2009 roku grupa ta liczyła 1,8 mld osób, a szacuje się, ze w 2050 roku będzie aż trzykrotnie większa (ok. 4,9 mld osób). To klasa rozwijająca się, która swoje rosnące dochody wykorzystuje m.in. na poznawanie świata (podróże niekiedy bywają także oznaką statusu społecznego) i edukację. Co ważne, nauka języków obcych jest szczególnie istotna w tym segmencie i często determinuje kierunek podróży. Aby dotrzeć do tej grupy, należy o tym pamiętać i przystosować poziom obsługi klienta do jej wymogów. Swoboda w komunikacji sprawia, że coraz częściej przedstawiciele klasy średniej decydują się na indywidualne wyprawy, z pominięciem zorganizowanych grup wycieczkowych. Sami także organizują podróże, stąd tak ważna jest obecność oferty hoteli i pensjonatów w Internecie, przejrzyste informacje o warunkach oraz pozytywne opinie innych odwiedzających. Klasa średnia chętnie wydaje pieniądze podczas podróży, jednak ma także wysokie oczekiwania. Planując wyjazd turyści z klasy średniej bardzo zwracają uwagę na stosunek jakości do ceny, a jeśli okaże się niewystarczający – potrafią dać temu upust. Ważna jest dla nich także elastyczność oferty i dopasowanie jej do specjalnych wymagań (np. religijnych, kulinarnych).

4. Nowe kierunki podróży – więcej turystów w krajach rozwijających się

Dwa główne czynniki mające wpływ na nie wpływ to przede wszystkich wzrost klasy średniej oraz chęć odkrycia nowych miejsc przez podróżujących. Dobry stosunek jakości do ceny oferują przede wszystkim kraje wschodzące i rozwijające się (m.in. kraje Europy Wschodniej i Środkowej), stąd w najbliższych latach widoczny będzie wyraźny wzrost procentu turystów wybierających ten kierunek. Trend „odkrywania nowych miejsc” jest widoczny już od dziesięcioleci, a jego nasilenie się w najbliższej przyszłości ma związek z otwarciem tych krajów (także politycznym i ekonomicznym) na turystów z całego świata, ułatwieniem transportu oraz znacznym wzrostem standardów obsługi klienta. 

5. Spory polityczne i zagrożenie terrorystyczne

Bezpieczeństwo podczas podróżowania to jeden z kluczowych czynników wyboru miejsca docelowego. Uwarunkowania polityczne, różnice etniczne i kulturowe, spory religijne czy zagrożenie terrorystyczne przyczyniają się do zmiany odwiedzanych kierunków. Coraz większą popularnością cieszą się kraje rozwijające się, z kolei spada liczba turystów w niektórych – dotychczas obleganych – miejscach wypoczynku.   

Warto zwrócić uwagę, czy któryś z opisywanych trendów ma związek z grupą docelową naszego obiektu i w swojej długoterminowej strategii uwzględnić zmiany, które już niedługo będą miały realny wpływ na prowadzenie naszego hotelu lub pensjonatu.

więcej o raporcie w publikacji Raport z rynku HoReCa: https://issuu.com/hotelarz/docs/raport_horeca_2016

fot. Jimmy Baicovicius, flickr.com, creative commons licence

Posty :: Promocja hotelu

Leave a comment